NPPC

NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby, Ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva, Mládežnícka 36, 974 21 Banská Bystrica
riaditel.vutphp@nppc.sk

  • Popularizácia vedy a výskumu u širokej verejnosti, žiakov a študentov
  • Náučné články na web stránkach www.nppc.sk, www.vutphp.sk
  • Príspevky na sociálnych sieťach (facebook…)
  • Workshopy, Dni poľa
  • Vzdelávanie – externé konzultácie pre študentov VŠ
  • TV a rozhlasové relácie (Slovenský rozhlas, RTVS-Farmárska revue, Halali a regionálne televízie)
  • Exkurzie a Dni otvorených dverí
  • Letáky a plagáty
Skip to content