NPPC

Design manuál NPPC

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
National Agricultural and Food Centre


Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Soil Science and Conservation Research Institute


Výskumný ústav rastlinnej výroby
Research Institute of Plant Production


Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra
Research Institute for Animal Production Nitra


Výskumný ústav agroekológie
Agroecology Research Institute


Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva
Grassland and Mountain Agriculture Research Institute


Výskumný ústav potravinársky
Food Research Institute


Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
Research Institute of Agricultural and Food Economics

Skip to content