NPPC

Dokumenty

Zriaďovacia listina NPPC 4.11.2014
Zriaďovacia listina NPPC 1.1.2014
Zriaďovacia listina NPPC 1.7.2017
Zriaďovacia listina NPPC 1.1.2019
Zriaďovacia listina NPPC 1.3.2021
Zriaďovacia listina NPPC 1.9.2021
Zriaďovacia listina NPPC 1.1.2022
Zriaďovacia listina NPPC 20.10.2022
Kontrakt 2014
Kontrakt 2015
Kontrakt 2016
Kontrakt 2017
Kontrakt 2018
Kontrakt 2019
Kontrakt 2020
Kontrakt 2021
Kontrakt 2022
Kontrakt 2023, Dodatok číslo 1. ku Kontraktu 2023, Dodatok číslo 2. ku Kontraktu 2023
Štatút etickej komisie pre ochranu zvierat
Štatút poradného výboru pre dobré životné podmienky zvierat
Nahlasovanie protispoločenskej činnosti
Faktúry – zverejnenie (archív)
Faktúry – zverejnenie
Objednávky – zverejnenie
Výročná správa NPPC 2014
Výročná správa NPPC 2015
Výročná správa NPPC 2016
Výročná správa NPPC 2017
Výročná správa NPPC 2018
Výročná správa NPPC 2019
Výročná správa NPPC 2020
Výročná správa NPPC 2021
Výročná správa NPPC 2021 – skrátená verzia

Výročná správa NPPC 2022 – skrátená verzia

Výročná správa 2022
Stanovisko MPRV SR k výročnej správe NPPC za rok 2015
Stanovisko MPRV SR k výročnej správe NPPC za rok 2016
Stanovisko MPRV SR k výročnej správe NPPC za rok 2017
Stanovisko MPRV SR k výročnej správe NPPC za rok 2018
Stanovisko MPRV SR k výročnej správe NPPC za rok 2019
Stanovisko MPRV SR k výročnej správe NPPC za rok 2020
Stanovisko MPRV SR k výročnej správe NPPC za rok 2021

Stanovisko MPRV SR k výročnej správe NPPC za rok 2022

Plán rodovej rovnosti NPPC na roky 2023 – 2026
Prezentácia k verejnému odpočtu činnosti NPPC za rok 2019
Prezentácia k verejnému odpočtu činnosti NPPC za rok 2020
Prezentácia k verejnému odpočtu činnosti NPPC za rok 2021
OSVEDČENIE O SPÔSOBILOSTI vykonávať výskum a vývoj
ISO Certifikat 9001 NPPC – 07.11.2017
ISO Certifikat 9001 NPPC – 03.11.2022
ISO Certifikat 9001 NPPC – anglická verzia – 03.11.2022

Verejné obstarávanie
Nahlasovanie korupcie
Podávanie sťažností a petícií
Ochrana osobných údajov
Majetok
Zákon o slobode informácií
Protikorupčný program MPRV SR
Výberové konanie
Pracovné ponuky

Skip to content