NPPC

Náš výskum a vývoj zohľadňuje potreby farmárov, výrobcov potravín a všetkých, ktorí sa starajú o udržateľné hospodárenie na pôde. Naše výskumné poznatky ponúkame pri vytváraní nových služieb a výrobkov. Prečítajte si v akých oblastiach vám môžeme pomôcť, alebo kontaktujte našich expertov pre spoluprácu. Ponúkame vám i spoluprácu formou zmluvného výskumu. Ponúkame vám rôzne modely spolupráce formou projektov, služieb, analýz, poradenstva, tréningov a školení.

 

Katalóg služieb

Skip to content