NPPC

PIEŠŤANY
VÝSKUMNÝ ÚSTAV RASTLINNEJ VÝROBY

BANSKÁ BYSTRICA
VÝSKUMNÝ ÚSTAV TRÁVNYCH PORASTOV A HORSKÉHO POĽNOHOSPODÁRSTVA
VÚPOP-Regionálne pracovisko


BRATISLAVA
VÝSKUMNÝ ÚSTAV PÔDOZNALECTVA A OCHRANY PÔDY

BRATISLAVA
VÝSKUMNÝ ÚSTAV POTRAVINÁRSKY

NITRA
NÁRODNÉ POĽNOHOSPODÁRSKE A POTRAVINÁRSKE CENTRUM
VÝSKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČÍŠNEJ VÝROBY

MICHALOVCE
VÝSKUMNÝ ÚSTAV AGROEKOLÓGIE

Skip to content