NPPC

VEDENIE NPPC

Ing. Marek Čepkogenerálny riaditeľ
037/ 65 46 122
nppc@nppc.sk

Ing. Pavol Bezák

zástupca generálneho riaditeľa pre vedu, výskum a spoluprácu s praxou
02/ 48 206 967

pavol.bezak@nppc.sk

Vedenie – výskumné ústavy NPPC

Vedenie – odbory NPPC

Ing. Pavol Bezák

zástupca generálneho riaditeľa pre vedu, výskum a spoluprácu s praxou
02/ 48 206 967

pavol.bezak@nppc.sk

Mgr. Dana Peškovičová, PhD.

Vedúca odboru riadenia vedy a výskumu
037/ 65 46 125

dana.peskovicova@nppc.sk

NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby
Ing. Pavol Hauptvogel, PhD.
riaditeľ ústavu
033/ 79 47 272
pavol.hauptvogel@nppc.sk

Ing. Miroslav Hrobár

Vedúci odboru IT
02/4820 6970

miroslav.hrobar@nppc.sk

NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra
Ing. Miroslav Záhradník, PhD.
riaditeľ ústavu
037/ 65 46 388
miroslav.zahradnik@nppc.sk

Ing. Adriana Čeligová

Vedúca odboru ekonomiky a správy majetku
037/654 6333

adriana.celigova@nppc.sk

NPPC – Výskumný ústav potravinársky
Ing. Martin Polovka, PhD.
riaditeľ ústavu
02/ 50 237 036
martin.polovka@nppc.sk
Skip to content