NPPC

Verejné obstarávanie

19.01.2023
Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.
Názov: Technické plyny
Výzva
Príloha č. 1

 

07.12.2022
Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.
Názov: Laboratórna infraštruktúra, prístroje a zariadenia III.
Výzva (aktualizované 22.12.2022)
Príloha č. 1

 

05.12.2022
Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.
Názov: Technologické zariadenia
Výzva
Príloha č. 1

 

23.11.2022
Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.
Názov: Server a diskové pole
Výzva
Príloha č. 1
Príloha č. 2

 

09.11.2022
Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.
Názov: Obstaranie služieb pre aktualizáciu katalógu poľnohospodárskej techniky
Výzva
Príloha č. 1

 

28.10.2022
Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.
Názov: Čistiace a hygienické prostriedky
Výzva (aktualizované 8.11.2022)
Príloha č. 1

26.10.2022
Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.
Názov: Laboratórny spotrebný materiál – VÚP BA
Výzva (aktualizované 18.11.2022)
Príloha č. 1

24.10.2022
Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.
Názov zákazky: Laboratórny materiál a pomôcky
Výzva (aktualizované 4.11.2022)
Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 3

10.10.2022
Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.
Názov zákazky: Zariadenie na zber semien olejnín s dvomi žacími lištami / Device for harvesting oilseeds with two cutting bars
Výzva
Príloha č. 1

03.10.2022
Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.
Názov zákazky: Biologický materiál/Embryá / Biological material/Embryos
Výzva
Príloha č. 1

03.10.2022
Výzva na predkladanie ponúk v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou.
Názov zákazky: Dodávka a montáž vyhrievacích telies – dielňa Borovce
Výzva
Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 3
Príloha č. 4
Príloha č. 5
Príloha č. 6

29.09.2022
Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.
Názov zákazky: Ochranné odevy a pomôcky
Výzva (aktualizované dňa 5.10.2022)
Príloha č. 1 (aktualizované dňa 5.10.2022)

28.09.2022
Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.
Názov zákazky: Technické plyny
Výzva(aktualizovaná dňa 25.10.2022)
Príloha č. 1

09.09.2022
Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.
Názov zákazky: Laboratórne prístroje a zariadenia – Laboratórny školský trinokulárny mikroskop
Výzva
Príloha č. 1

05.09.2022
Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.
Názov zákazky: Ochranné odevy a pomôcky
Výzva (aktualizovana 13.09.2022)
Príloha č. 1

24.08.2022
Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.
Názov zákazky: Poľnohospodárska technika
Výzva (aktualizovaná 05.09.2022)
Príloha č. 1

05.08.2022
Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.
Názov zákazky: Laboratórna infraštruktúra, prístroje a zariadenia
Výzva (aktualizovaná 17.08.2022)
Príloha č. 1

26.07.2022
Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.
Názov zákazky: Čistiace a hygienické prostriedky
Výzva (aktualizovaná 22.08.2022)
Príloha č. 1

13.07.2022
Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.
Názov zákazky: Chemikálie a substancie
Výzva (aktualizovaná 15.08.2022)
Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 3
Príloha č. 4
Príloha č. 5
Príloha č. 6

12.07.2022
Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.
Názov zákazky: Biologické služby a materiál
Výzva
Príloha č. 1

01.07.2022
Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.
Názov zákazky: Externé služby
Výzva
Príloha č. 1

22.06.2022
Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.
Názov zákazky: Poľnohospodárske stroje
Výzva
Príloha č. 1

02.06.2022
Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.
Názov zákazky: Biologické služby a materiál
Výzva
Príloha č. 1

25.05.2022
Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.
Názov zákazky: Chemikálie a substancie
Výzva (aktualizované 24.06.2022)
Príloha č. 1 (aktualizované 24.06.2022)
Príloha č. 2
Príloha č. 3 (aktualizované 27.05.2022)
Príloha č. 4 (aktualizované 24.06.2022)
Príloha č. 5 (aktualizované 27.05.2022)
Príloha č. 6 (aktualizované 24.06.2022)
Príloha č. 7 (aktualizované 24.06.2022)

25.05.2022
Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.
Názov zákazky: Laboratórny materiál
Výzva (aktualizované dňa 16.06.2022)
Príloha č. 1 (aktualizované dňa 21.06.2022)
Príloha č. 2 (aktualizované dňa 21.06.2022)
Príloha č. 3 (aktualizované dňa 21.06.2022)
Príloha č. 4 (aktualizované dňa 21.06.2022)
Príloha č. 5 (aktualizované dňa 21.06.2022)

17.05.2022
Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.
Názov zákazky: Biologické služby a materiál
Výzva – aktualizácia 23.05.2022
Príloha č.1 – aktualizácia 23.05.2022
Výzva
Príloha č.1

12.05.2022
Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.
Názov zákazky: Servisné prehliadky, údržba a opravy osobných motorových vozidiel vrátane odťahovej služby
Výzva
Príloha č.1
Príloha č.2

11.05.2022
Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.
Názov zákazky: Laboratórna klasová mláťačka
Výzva
Príloha č. 1

10.05.2022
Výzva na predkladanie ponúk podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní pre výber úspešného uchádzača.
Názov zákazky: Havarijné poistenie osobných motorových vozidiel.
Výzva
Príloha č.1: Návrh na plnenie súťažných kritérií
Príloha č.2: Čestné prehlásenie

28.04.2022
Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.
Názov zákazky: Poľnohospodárska technika
Výzva
Príloha č. 1

27.04.2022
Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.
Názov zákazky: Havarijné poistenie osobných motorových vozidiel
Výzva

22.04.2022
Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.
Názov zákazky: Výskumno-šľachtiteľská technika – Zariadenie na zber semien olejnín s dvomi žacími lištami
Výzva
Príloha č. 1

29.03.2022
Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.
Názov zákazky: Laboratórny materiál a pomôcky
Výzva (aktualizované 08.04.2022)
Príloha č. 1
Príloha č. 2 (aktualizované 08.04.2022)
Príloha č. 3 (aktualizované 08.04.2022)
Príloha č. 4
Príloha č. 5
Príloha č. 6

24.03.2022
Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.
Názov zákazky: Terénny prieskum krajinnej pokrývky a využívanie krajiny a odber pôdnych vzoriek na vybraných bodoch
Výzva – TU
Príloha č. 1: TU
Príloha č. 2: TU
Príloha č. 3: TU
Príloha č. 4: TU

22.03.2022
Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.
Názov zákazky: Laboratórny materiál a pomôcky
Výzva -TU
Príloha č. 1: Špecifikácia s cenovou kalkuláciou – TU
Príloha č. 2: Špecifikácia s cenovou kalkuláciou – TU
Príloha č. 3: Špecifikácia s cenovou kalkuláciou – TU
Príloha č. 4: Špecifikácia s cenovou kalkuláciou – TU
Príloha č. 5: Špecifikácia s cenovou kalkuláciou – TU
Príloha č. 6: Špecifikácia s cenovou kalkuláciou – TU

17.03.2022
Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.
Názov zákazky: Zhotovenie prototypu zariadenia a vákuová odparka
Výzva – TU (aktualizovaná 29.03.2022)
Príloha č. 1: Špecifikácia s cenovou kalkuláciou_prototyp – TU
Príloha č. 2: Špecifikácia s cenovou kalkuláciou_odparka – TU

17.03.2022
Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.
Názov zákazky: Poloprevádzkové zariadenia
Výzva – TU
Príloha č. 1: Špecifikácia s cenovou kalkuláciou – TU
Príloha č. 2: Špecifikácia s cenovou kalkuláciou – TU
Príloha č. 3: Špecifikácia s cenovou kalkuláciou – TU
Príloha č. 4: Špecifikácia s cenovou kalkuláciou – TU

15.03.2022
Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.
Názov zákazky: Biologický materiál/Embryá / Biological material/Embryos
Výzva – TU
Príloha č. 1: Špecifikácia s cenovou kalkuláciou – TU

11.03.2022
Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.
Názov zákazky: Výskumno – šľachtiteľská technika – Zariadenie na zber semien olejnín s dvomi žacími lištami
Výzva – TU (príloha bola aktualizovaná 22.03.2022)
Príloha č. 1: Špecifikácia s cenovou kalkuláciou – TU

11.03.2022
Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky.
Názov zákazky: Infraštruktúra na spracovanie
Výzva – TU
Príloha č.1: Špecifikácia s cenovou kalkuláciou: Infraštruktúra na spracovanie – TU

08.03.2022
Výzva na predkladanie ponúk pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky. Názov zákazky: Laboratórne prístroje a laboratórne vybavenie – Laboratórny spotrebný materiál
Výzva na predloženie cenovej ponuky – TU
Príloha č. 1: Špecifikácia s cenovou kalkuláciou: Laboratórne prístroje a laboratórne vybavenie – TU
Príloha č. 2: Špecifikácia s cenovou kalkuláciou: Laboratórny spotrebný materiál – TU (príloha bola aktualizovaná 11.03.2022)

21.01.2022
Spracovanie komplexnej štruktúrovanej analýzy, zameranej na súčasný stav v oblasti výroby a predaja farmárskych, remeselných a regionálne špecifických poľnohospodárskych produktov, potenciál ďalšieho rozvoja tohto segmentu, zhodnotenie existujúcich bariér rozvoja a ich príčin a návrh opatrení na ich elimináciu.
Výzva na predloženie cenovej ponuky – TU
Podrobný opis predmetu zákazky – TU

13.12.2021
Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou na predmet „Výkon činnosti požiarneho technika a autorizovaného bezpečnostného technika

07.11.2019
Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou na predmet ,,Výkon činnosti požiarneho technika a autorizovaného bezpečnostného technika“

16.09.2019
Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou na predmet „Elektrická požiarna signalizácia“
Výkaz – TU

30.05.2019
Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou na vypracovanie projektovej dokumentácie

8.11.2018
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Poskytovanie odborných poradenských služieb pri príprave Výskumno-vývojového zámeru a Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre výzvu č. OPVAI-VA/DP/2018/1.2.1-06

5.10.2018
Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou – Poskytovanie odborných poradenských služieb pri príprave Výskumno-vývojového zámeru a Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre výzvu č.OPVAI-VA/DP/2018/1.2.1-06

22.8.2017
Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou – Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy NPPC – objekt Lužianky – stavebný dozor

31.5.2017
Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou na vypracovanie projektovej dokumentácie

18.5.2017
Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou na vypracovanie energetického auditu

Skip to content