NPPC

NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
riaditel.vuzv@nppc.sk

  • Prezentovanie ohrozených plemien hospodárskych zvierat na výstavách (linka)
  • Organizácia medzinárodného festivalu Agrofilm
  • Predaj jatočných králikov
Skip to content