NPPC

NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
riaditel.vuzv@nppc.sk

  • Inventarizácia produkcie amoniaku a skleníkových plynov z chovu hospodárskych zvierat
  • Národný fokálny bod pre manažment živočíšnych genetických zdrojov – monitorovanie stavu populácií hospodárskych zvierat, chov a prezentovanie zvierat ohrozených plemien
  • Génová banka živočíšnych genetických zdorjov – dlhodobé uchovávanie vzoriek živočíšnych genetických zdrojov
  • Poverená plemenárska organizácia – dohľad nad činnosťou šľachtiteľských chovov včelích matiek

 

Skip to content