NPPC

NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby, Ústav agroekológie, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce
riaditel.vua@nppc.sk

NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Trenčianska 55, 821 09 Bratislava
riaditel.vupop@nppc.sk

  • Vypracovanie metodiky a výpočet platieb pre vybrané neprojektové opatrenia
Skip to content