NPPC

NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
riaditel.vuzv@nppc.sk

 • Poradenstvo v oblasti chovu hospodárskych zvierat (ekonomika chovu, šľachtenie, výživa, dobré životné podmienky, dojenie, kvalita živočíšnych produktov, produkcia emisií, vplyvy prostredia) a poľnej poľovnej zveri
 • Poradenstvo pri ekologizácii agrárnej krajiny.
 • Platforma www.ekonmod.sk určená pre modelovanie a manažment farmy, Modul pre kalkuláciu emisií z chovu hospodárskych zvierat.
 • Analýzy kvality mlieka (počet somatických buniek, celkový počet mikroorganizmov, chemické zloženie, technologické vlastnosti), mäsa (chemické zloženie, senzorické, fyzikálne a technologické vlastnosti) a medu
 • Certifikácia autosamplerov pre odbery vzoriek surového kravského mlieka.
 • Odborné školenia
 • Informačná databáza dobrých životných podmienok zvierat animal welfare (linka)
 • Hodnotenie kvality ejakulátu (celková aktivita a kvalita pohybu spermií) a embryí
 • DNA testy, stanovovanie koncentrácie hormónov a iných biologicky aktívnych látok
 • Produkcia a poskytovanie plemenných zvierat (ovce – Valaška, králiky – Zoborský, Nitriansky, sliepky – Oravka) , násadových vajec a králičích inseminačných dávok
 • Hodnotenie krmív (kvalita, stráviteľnosť, výživná hodnota)
 • Riešenie problémov výroby, skladovania, konzervovania a úpravy objemových krmív s využitím účinných konzervačných preparátov chemického a biologického pôvodu
 • Návrh a optimalizácia kŕmnych zmesí, výpočet kŕmnych dávok
 • komplexné poradenstvo v oblasti farmového a poľovníckeho manažmentu raticovej zveri
 • Vypracovanie projektových štúdií pre založenie zvernicových a farmových chovov
 • Slovenské informačné a dokumentačné centrum krmív (linka)
Skip to content