NPPC

NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby, Ústav agroekológie, Špitálska 1273/12, 071 01 Michalovce
riaditel.vua@nppc.sk

  • Poradenstvo v odbore produkčnej ekológie a agrochémie.
  • Odborné publikácie, prednášky, workshopy a semináre
Skip to content