NPPC

OPÄTOVNÉ PREDĹŽENIE

Predĺženie obdobia na podávanie žiadostí (do 30.06.2023) o vydanie potvrdenia o zlepšení životných podmienok ustajnených zvierat v rámci výzvy PRV SR 2014 – 2022 č.

Viac »

Súťaž – Mladý ekofarmár

Odborníci z NPPC – VÚŽV Nitra sú dlhoročnými členmi odbornej komisie súťaže Mladý ekofarmár. Jej celoslovenské kolo sa konalo na SOŠ Pruské. Reportáž z podujatia odvysielala Farmárska

Viac »
Skip to content