NPPC

NPPC oznamuje oprávneným žiadateľom, že zverejnilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle Schémy štátnej pomoci č. SA. 104872 (2022/N)

NPPC oznamuje oprávneným žiadateľom, že zverejnilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle Schémy štátnej pomoci č. SA. 104872 (2022/N).
Výzva je otvorená od polnoci 23. mája 2023 do 09. júna 2023 do 12:00 hod.
Viac informácií – TU
VÝZVA – TU

Skip to content