NPPC

Kde nás nájdete

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC)
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy (VÚPOP)
Výskumný ústav rastlinnej výroby (VÚRV)
Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra (VÚŽV)
Výskumný ústav agroekológie (VÚA)
Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva (VÚTPHP)
Výskumný ústav potravinársky (VÚP)
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva (VÚEPP)
VÚPOP – Regionálne pracovisko Banská Bystrica
VÚPOP – Regionálne pracovisko Prešov
VÚRV – Experimentálne pracovisko Borovce
VÚRV – Výskumno – šľachtiteľská stanica Vígľaš – Pstruša
VÚRV – Výskumno – šľachtiteľská stanica Malý Šariš
VÚŽV Nitra – Účelové hospodárstvo Lužianky
VÚŽV Nitra – Ústav včelárstva Liptovský Hrádok
VÚŽV Nitra – Účelové hospodárstvo Trenčianska Teplá
VÚA – Experimentálne pracovisko Milhostov
VÚTPHP – Regionálne výskumné pracovisko Liptovský Hrádok
VÚTPHP – Regionálne výskumné pracovisko Krivá na Orave
VÚTPHP – Výrobňa trávnych osív Turčianske Teplice (Diviaky)
VÚP – Pracovisko Biocentrum Modra

Skip to content