NPPC

Nezaradené

novy pokus

Text, ktorý má byť vidno hneď na úvode, pred rozkliknutím: Dňa 1. februára 2024 sa v VC AgroBioTech SPU konal 8. ročník Zimnej školy „ANIMAL BIOTECHNOLOGY 2024“, s medzinárodnou účasťou a so zameraním na problematiku: “Animal Biotechnology and Biodiverzity“, garantom ktorej bol prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc.  Na otvorení konferencie boli prítomní dekan FBP prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD., , riaditeľka […]

novy pokus Read More »

Deň otvorených dverí na Ústave včelárstva v Liptovskom Hrádku, 2023

V rámci Dňa otvorených dverí na Ústave včelárstva v Liptovskom Hrádku dňa 15.6.2023 navštívili naše pracovisko žiaci miestnej ZDŠ. Oboznámili sme ich so životom včiel a ich dôležitosťou pre životné prostredie, ale aj so včelími produktami, ktoré sú pre človeka prospešné. Žiaci si so záujmom prezreli včelu pod mikroskopom, presklený úľ aj medáreň. Na záver

Deň otvorených dverí na Ústave včelárstva v Liptovskom Hrádku, 2023 Read More »

Návšteva z Poľnohospodárskej fakulty Prírodovedeckej univerzity v Szegede

Dňa 17. 5. 2023 NPPC – VÚRV navštívili traja pedagogicko-vedecko výskumní pracovníci z Poľnohospodárskej fakulty Prírodovedeckej univerzity v Szegede, Maďarská republika – doc. Dr. Gongyi Csontos, PhD., doc. Dr. Péter Jakab, PhD., Dr. Melinda Tar, PhD. Pracovníci Odboru pestovateľských technológií oboznámili kolegov z Maďarskej republiky s fungovaním Odboru, s výskumom efektívnych pestovateľských technológií poľných plodín,

Návšteva z Poľnohospodárskej fakulty Prírodovedeckej univerzity v Szegede Read More »

Podpora dosiahnutia hygienických štandardov EU a zapojenia žien včelárok pri spracovaní včelích produktov vo Vojvodine

Záverečná konferencia projektu „Podpora dosiahnutia hygienických štandardov EU a zapojenia žien včelárok pri spracovaní včelích produktov vo Vojvodine“ sa konala v priestoroch Obchodnej komory Vojvodiny v Novom Sade. Prítomní boli zástupcovia slovenského veľvyslanectva v Belehrade, partneri projektu zo Slovenska a Srbska, zástupca veterinárneho inštitútu v Novom Sade a podpredseda priemyselnej a poľnohospodárskej komory Vojvodiny. Predstavený

Podpora dosiahnutia hygienických štandardov EU a zapojenia žien včelárok pri spracovaní včelích produktov vo Vojvodine Read More »

návšteva THP pracovníkov VURV v.v.i. Praha

Na základe Memoranda o spolupráci s Výskumným ústavom rostlinné výroby, Praha 6 – Ruzyně, nás v dňoch od 01. 06. -02. 06. 2023 navštívili THP pracovníci VURV v.v.i. Praha, Ing. Mária Krupková (interný audit a kontrola) a Mgr. Lenka Svitáková (projektové oddelenie). Predmetom rozhovorov boli podmienky medzinárodnej spolupráce, druhy projektov, servis pre vedcov, ako prebieha

návšteva THP pracovníkov VURV v.v.i. Praha Read More »

NPPC oznamuje oprávneným žiadateľom, že zverejnilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle Schémy štátnej pomoci č. SA. 104872 (2022/N)

NPPC oznamuje oprávneným žiadateľom, že zverejnilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle Schémy štátnej pomoci č. SA. 104872 (2022/N).Výzva je otvorená od polnoci 23. mája 2023 do 09. júna 2023 do 12:00 hod.Viac informácií – TUVÝZVA – TU

NPPC oznamuje oprávneným žiadateľom, že zverejnilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle Schémy štátnej pomoci č. SA. 104872 (2022/N) Read More »

NPPC-VÚŽV Nitra stretnutie nepracujúcich dôchodcov

Dňa 01.06. 2023 sa uskutočnilo v NPPC-VÚŽV Nitra stretnutie nepracujúcich dôchodcov, bývalých pracovníkov VÚŽV v Nitre, ktoré už niekoľko desaťročí organizuje Základná odborová organizácia VÚŽV Nitra spolu s vedením ústavu. Prítomným sa prihovoril predseda Ing. Dušan Mertin, PhD. a za ústav zástupca riaditeľa Ing. Ján Huba, CSc. Naši vzácni hostia si pozreli víťazný film slovenskej

NPPC-VÚŽV Nitra stretnutie nepracujúcich dôchodcov Read More »

Skip to content