NPPC

Nezaradené

Networkingový seminár vo Výzkumnom ústavu rostlinné výroby, v. v. i. v Prahe

Networkingový seminár vo Výzkumnom ústavu rostlinné výroby, v. v. i. v Prahe bol výnimočnou príležitosťou prezentácie činnosti tímu pracovníkov VÚRV v Piešťanoch, možností získania a výmeny informácii pre ďalšiu výskumnú spoluprácu a rozvoja profesionálnych a spoločenských kontaktov. Riaditeľ VÚRV v.v.i. Ing. Mikuláš Madaras, PhD. nás oboznámil s históriou a štruktúrou ústavu a so svojimi 300 …

Networkingový seminár vo Výzkumnom ústavu rostlinné výroby, v. v. i. v Prahe Čítajte viac »

Deň otvorených dverí na Ústave včelárstva v Liptovskom Hrádku, 2023

V rámci Dňa otvorených dverí na Ústave včelárstva v Liptovskom Hrádku dňa 15.6.2023 navštívili naše pracovisko žiaci miestnej ZDŠ. Oboznámili sme ich so životom včiel a ich dôležitosťou pre životné prostredie, ale aj so včelími produktami, ktoré sú pre človeka prospešné. Žiaci si so záujmom prezreli včelu pod mikroskopom, presklený úľ aj medáreň. Na záver …

Deň otvorených dverí na Ústave včelárstva v Liptovskom Hrádku, 2023 Čítajte viac »

OPÄTOVNÉ PREDĹŽENIE

Predĺženie obdobia na podávanie žiadostí (do 30.06.2023) o vydanie potvrdenia o zlepšení životných podmienok ustajnených zvierat v rámci výzvy PRV SR 2014 – 2022 č. 65/PRV/2022 (ďalej len „Výzva“) Vzor žiadosti a pokyny – TU

Súťaž – Mladý ekofarmár

Odborníci z NPPC – VÚŽV Nitra sú dlhoročnými členmi odbornej komisie súťaže Mladý ekofarmár. Jej celoslovenské kolo sa konalo na SOŠ Pruské. Reportáž z podujatia odvysielala Farmárska Revue.    Záznam archív RTVS (od 14:56) – TU

Návšteva z Poľnohospodárskej fakulty Prírodovedeckej univerzity v Szegede

Dňa 17. 5. 2023 NPPC – VÚRV navštívili traja pedagogicko-vedecko výskumní pracovníci z Poľnohospodárskej fakulty Prírodovedeckej univerzity v Szegede, Maďarská republika – doc. Dr. Gongyi Csontos, PhD., doc. Dr. Péter Jakab, PhD., Dr. Melinda Tar, PhD. Pracovníci Odboru pestovateľských technológií oboznámili kolegov z Maďarskej republiky s fungovaním Odboru, s výskumom efektívnych pestovateľských technológií poľných plodín, …

Návšteva z Poľnohospodárskej fakulty Prírodovedeckej univerzity v Szegede Čítajte viac »

Podpora dosiahnutia hygienických štandardov EU a zapojenia žien včelárok pri spracovaní včelích produktov vo Vojvodine

Záverečná konferencia projektu „Podpora dosiahnutia hygienických štandardov EU a zapojenia žien včelárok pri spracovaní včelích produktov vo Vojvodine“ sa konala v priestoroch Obchodnej komory Vojvodiny v Novom Sade. Prítomní boli zástupcovia slovenského veľvyslanectva v Belehrade, partneri projektu zo Slovenska a Srbska, zástupca veterinárneho inštitútu v Novom Sade a podpredseda priemyselnej a poľnohospodárskej komory Vojvodiny. Predstavený …

Podpora dosiahnutia hygienických štandardov EU a zapojenia žien včelárok pri spracovaní včelích produktov vo Vojvodine Čítajte viac »

návšteva THP pracovníkov VURV v.v.i. Praha

Na základe Memoranda o spolupráci s Výskumným ústavom rostlinné výroby, Praha 6 – Ruzyně, nás v dňoch od 01. 06. -02. 06. 2023 navštívili THP pracovníci VURV v.v.i. Praha, Ing. Mária Krupková (interný audit a kontrola) a Mgr. Lenka Svitáková (projektové oddelenie). Predmetom rozhovorov boli podmienky medzinárodnej spolupráce, druhy projektov, servis pre vedcov, ako prebieha …

návšteva THP pracovníkov VURV v.v.i. Praha Čítajte viac »

Skip to content