admin

61. Valné zhromaždenie SAPV

29.11.2023 sa konalo 61. Valné zhromaždenie SAPV (Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied). Pri príležitosti 70. výročia vzniku Slovenskej akadémie vied bola predsedovi SAV Pavlovi Šajgalíkovi odovzdaná Veľká medaila. Foto

Cesta k inteligentnému pôdohospodárstvu

NPPC – Riaditeľ Výskumného ústavu potravinárskeho Martin Polovka sa zúčastnil dňa 23. novembra 2023 diskusie „Cesta k inteligentnému pôdohospodárstvu„, ktorá bola súčasťou programu ITAPA.Video z diskusie: TU!

Mak siaty pre Slovensko

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby v spolupráci s firmou Labris, s.r.o. z Českej republiky dňa 21. novembra 2023 zorganizovali 13. odborný seminár „Mak siaty pre Slovensko„. Podujatie bolo určené pre pestovateľov maku a odborníkov, ktorí sa venujú riešeniu rôznych otázok súvisiacich s pestovaním maku, ale aj pre záujemcov o spracovanie a …

Mak siaty pre Slovensko Čítajte viac »

Odborný seminár pri príležitosti vydania Smernice o monitoringu a odolnosti pôd

NPPC pod vedením Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy organizoval Odborný seminár pri príležitosti vydania Smernice o monitoringu a odolnosti pôd (zákona o zdraví pôdy). Pozvaných privítal generálny riaditeľ NPPC Martin Polovka. Program seminára moderoval riaditeľa VÚPOP Pavol Bezák. Medzi prítomnými bol aj Mário Maruška štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva, Richard Lazúr, osoba zodpovedná za vyjednávanie v oblasti direktíve o pôde v rámci Slovenska, …

Odborný seminár pri príležitosti vydania Smernice o monitoringu a odolnosti pôd Čítajte viac »

NPPC – VÚŽV Nitra má opäť ocenenie vedy a techniky do 35 rokov

Vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku bolo udeľovanie ocenení za prácu a výsledky v oblasti vedy a techniky – Ceny za vedu a techniku. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo 10. novembra v Incheba Expo v Bratislave. Medzi ocenenými bola aj RNDr. Andrea Svoradová, PhD., vedecko-výskumný pracovník NPPC – Výskumného ústavu živočíšnej výroby Nitra, Odboru …

NPPC – VÚŽV Nitra má opäť ocenenie vedy a techniky do 35 rokov Čítajte viac »

Odborný seminár: Mak siaty pre Slovensko

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum , Výskumný ústav rastlinnej výroby v spolupráci s firmou LABRIS, s.r.o. organizujú 13. odborný seminár, ktorý sa uskutoční v Piešťanoch  21. novembra 2023 o 9:00 hod.  Hotel Piešťany, Adama Trajana 2, 921 01 Piešťany.Organizátori sa tešia na Vašu účasť.Pozvánka

Deň otvorených dverí NPPC-VÚP pre odbornú verejnosť

NPPC – Výskumný ústav potravinársky pozýva zástupcov výskumných inštitúcií, univerzít a potravinárskych subjektov z výrobnej praxe na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v dňoch 29.-30.11.2023. V stredu 29.11.2023 bude záujemcom prezentovaná činnosť odborov NPPC-VÚP situovaných na pracovisku v Bratislave, so začiatkom o 9:30 hod. Vo štvrtok 30.11.2023 bude prezentovaná činnost pracoviska NPPC-VÚP Biocentrum …

Deň otvorených dverí NPPC-VÚP pre odbornú verejnosť Čítajte viac »

DNA – NÁSTROJ MOLEKULÁRNEHO ŠĽACHTENIA RASTLÍN

Srdečne vás pozývame v utorok 14.11.2023 o 16:30 hod. do Klubovne LaMusica v Piešťanoch na Teplickej ulici na posedenie pri šálke kávy. Vo vedeckej kaviarni bude téma „DNA – NÁSTROJ MOLEKULÁRNEHO ŠĽACHTENIA RASTLÍN“ na ktorom budeme prezentovať a diskutovať o DNA ako pomocníkovi v šľachtení rastlín, o klasickom šľachtení versus molekulárne šľachtenie a aké je …

DNA – NÁSTROJ MOLEKULÁRNEHO ŠĽACHTENIA RASTLÍN Čítajte viac »

Orať či neorať? Dlhodobý stacionárny pokus a význam konzervačných technológií v kontexte dosiahnutých úrod

7. novembra 2023 prednášali na pôde SPU v Nitre pracovníci OPS NPPC – VÚRV Piešťany Ing. Rastislav Bušo, PhD. a Ing. Roman Hašana, PhD. na  tému „Orať či neorať? Dlhodobý stacionárny pokus a význam konzervačných technológií v kontexte dosiahnutých úrod“. Taktiež ich kolegyňa Ing. Miroslava Apacsová-Fusková, PhD. priblížila poslucháčom význam ekologického šľachtenia rastlín v rámci …

Orať či neorať? Dlhodobý stacionárny pokus a význam konzervačných technológií v kontexte dosiahnutých úrod Čítajte viac »

Skip to content